Vergoeding & verwijzing

Vergoeding:
Dieetzorg zit in de basisverzekering, uw zorgverzekeraar vergoedt 3 behandeluren per kalenderjaar. De behandelingen vallen onder het verplichte eigen risico. Heeft u een aanvullende verzekering, dan krijgt u (afhankelijk van de polisvoorwaarden) meer consulten vergoed.

Verwijzing & Direkte Toegankelijkheid Diëtist :
Per 01 augustus 2011 geldt de Direkte Toegankelijkheid voor de Diëtist, dat wil zeggen dat u zonder een verwijsbrief van de huisarts/tandarts/medische specialist, door de diëtist begeleid kunt worden. Het blijkt dat de zorgverzekeraars nog om een verwijsbrief vragen. Een verzoek aan de huisarts om verwijsbrieven uit te schrijven. Uiteraard blijft voor een goede behandeling afstemming met de (huis)arts noodzakelijk en stellen de diëtisten een verwijsbrief met relevante informatie nog steeds op prijs.