Ergotherapiepraktijk Bangerter


Koken, werken, fietsen, kinderen naar school brengen, boodschappen doen, sporten, je administratie bijhouden, het zijn activiteiten die je dagelijks doet. Veel van die dagelijkse handelingen doen we zonder er bij na te denken. We doen ze op onze eigen manier en dat maakt ons tot wie we zijn.

Door een ziekte of door beperkingen kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten ineens veel minder vanzelfsprekend zijn. Wanneer je bijvoorbeld dementie krijgt, of een herseninfarct. Maar ook bij chronische pijnklachten of vermoeidheid lukt het vaak niet meer om vast te houden aan je dagelijkse routine.

Een ergotherapeut kan dan helpen. De ergotherapeuten van Ergotherapiepraktijk Bangerter geven tips en adviezen om activiteiten te blijven doen. Dat kan betekenen dat u activiteiten op een andere manier gaat uitvoeren, of door gebruik te gaan maken van een hulpmiddel. Of dat u leert uw energie op een andere manier over de dag en de week te verdelen. Uitgangspunt is dat u kunt doen wat u belangrijk vindt, op uw manier en zo zelfstandig mogelijk.

ergotherapie sebroek, regentessekwartier en valkenboskwartier