Verwijzing en vergoeding

Ergotherapie wordt voor maximaal 10 uur per jaar uit de basisverzekering betaald. Enkele verzekeringen vergoeden ook uit het aanvullende pakket.

Sinds 1 januari 2012 is de ergotherapeut direct toegankelijk (DTE). Dit betekent dat er geen verwijzing van de huisarts, geriater of specialist meer nodig is om een afspraak met de ergotherapeut te maken. Wanneer men zonder verwijsbrief bij de ergotherapeut komt, wordt een verplichte screening afgenomen om te beoordelen of er behandeld kan worden. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTE. In de polis van de zorgverzekeraar wordt vermeld of DTE vergoed wordt.

Wanneer u denkt dat ergotherapie u kan helpen, kunt u contaxt opnemen met uw huisarts of specialist of direct met Ergotherapie Hand in Hand. U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Het verwijsformulier vindt u hier