Werkwijze van de ergotherapie

Nadat de verwijzing of aanmelding is ontvangen maken we een afspraak. Deze vindt al naar gelang de problematiek aan huis of in de praktijk plaats. In dit eerste contact wordt kennisgemaakt en de problemen die u in uw dagelijkse functioneren ervaart worden besproken. Vaak kijkt de ergotherapeut mee op welke manier u activteiten uitvoert om een goed beeld te krijgen van uw situatie. We spreken af welke activteiten u weer wilt gaan doen, of blijven doen, met minder klachten of weer zelfstandig. Samen zoeken we naar de manier waarop dat kan. Daar maken we een plan voor. En dat voeren we uit.

Onderdelen in dat plan kunnen zijn:

-     Het (opnieuw) leren de activiteit uit te voeren
-     Het anders leren uitvoeren van de activiteit (bijvoorbeeld zittend koken i.p.v. staand)
-     Het leren toepassen van leefregels (bijvoorbeeld bij reuma om de gewrichten optimaal te gebruiken en een balans te vinden tussen pijn en belastbaarheid)
-     Het verkrijgen van adviezen over hulpmiddelen en voorzieningen, het uitproberen van kleine hulpmiddelen die de ergotherapeut u kan uitlenen, hulp bij de aanschaf van hulpmiddelen of voorzieningen
-     Het leren uitvoeren van de activiteit met gebruik van hulpmiddelen
-     Het adviseren van mantelzorgers of medewerkers van de thuiszorg (bijvoorbeeld over het uitvoeren van transfers, of op welke manier de partner activiteiten in huis kan blijven uitvoeren)
-     Het geven van pijneducatie