Het Team

Huisartsen

dhr. drs. J.C.M. Vrij, huisarts
mw. drs. E. Egberts-Zwijnenburg, huisarts

POH-S / diabetesverpleegkundige: 
mw. E. Keus               Diabeteszorg-ketenzorg.

POH-GGZ 
mw. J. Noort

Doktersassistentes:
mw. J. Beenen
mw. M. Taal
mw. P. Lock

Stagiaire          Zij is in opleiding tot doktersassistente.

Takenpakket van de doktersassistenten:
Het beheren van de agenda, maken van herhalingsrecepten, opvragen van laboratorium of rontgenuitslagen.
Spoed-diagnostiek: Urine-controle, vingerprik-bloedglucose.
In de nabije toekomst ook bloeddrukcontrole en oogscherpte-controle.