Praktijkondersteuner

Kies één van onze Praktijkondersteuner:

Een praktijkondersteuner is een functie in de huisartsenzorg, ondersteuner van de huisartsenpraktijk, vaak afgekort tot POH (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg).

De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten . Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

In de praktijk van dokter Vrij begeleidt Annemieke van der Geest de patiënten met diabetes. Ze doet de 3-maandelijkse- en de jaarcontroles, alles in overleg en nauw samenwerkingsverband met de artsen en de doktersassistenten van deze praktijk.

Heeft u Astma of COPD dan kunt u voor regelmatige controles opgeroepen worden door onze longverpleegkundige; Mw Cerimovic.