Praktijkondersteuner somatiek

Kies één van onze Praktijkondersteuner somatiek:

Een praktijkondersteuner somatiek is een functie in de huisartsenzorg, ondersteuner van de huisartsenpraktijk, vaak afgekort tot POH-s (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg somatiek).

De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten . Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

Binnen Huisartsenpraktijk Keijzer kunt u terecht bij Mw. Michelle van Crugten.

Binnen Huisartspraktijk Emma kunt u terecht bij Mw. E. keus