Praktijkondersteuner

Kies één van onze Praktijkondersteuner:

Een praktijkondersteuner is een functie in de huisartsenzorg, ondersteuner van de huisartsenpraktijk, vaak afgekort tot POH (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg).

De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten . Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

Binnen Huisartsenpraktijk Keijzer kunt u terecht bij Mw. Michelle van Crugten.