Mw Cerimovic Longfunctie onderzoek

Wat is het doel van het onderzoek?
Bij longfunctieonderzoek wordt gekeken naar een eventuele vernauwing van de luchtwegen zoals die voor kan komen bij aandoeningen als astma, chronische bronchitis en emfyseem.

Het onderzoek:
Mevrouw Erwina Cerimovic, astma/COPD consulent, zal het onderzoek uitvoeren. Haar spreekkamer vindt u op de 2e verdieping van huisartspraktijk De Regentes.
Met behulp van dit onderzoek wordt zowel de longinhoud bepaald als de hoeveelheid lucht die u hard en snel kunt uitademen. Hiermee wordt de mate van vernauwing van de luchtwegen bepaald. Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk en wordt in het algemeen niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan echter wel inspannend zijn, omdat maximale inzet noodzakelijk is.

Afspraak maken:
De huisarts heeft u een aanvraagformulier meegegeven. Via de afdeling Afspraken en Informatie, telefoonnummer (076) 502 91 96 kunt u een afspraak maken. De medewerkers zijn bereikbaar iedere werkdag tussen 08.00 en 17.30 uur. Het onderzoek zelf zal plaatsvinden op de 2e verdieping van huisartspraktijk De Regentes.

Voorbereiding:
Stop 12 uur vóór het tijdstip van het onderzoek met uw inhalatie-medicijnen.

Let op:
Indien u Spiriva gebruikt moet u bij een eerste onderzoek 3 dagen (72 uur) vóór het onderzoek stoppen met het gebruik hiervan.  Bij een controle onderzoek volstaat het om 24 uur vóór het onderzoek te stoppen met het gebruik van Spiriva.

Graag alle medicijnen die u gebruikt meenemen.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:
1.    Het beantwoorden van een vragenlijst over uw klachten
2.    Een blaastest
Bij het longfunctieonderzoek krijgt u een mondstukje in de mond en een knijper op de neus om te voorkomen dat er lucht via de neus ontsnapt. U ademt door het mondstukje. Tijdens het onderzoek wordt gevraagd om zo diep en krachtig mogelijk in en uit te blazen. Na het inademen van een luchtwegverwijdend geneesmiddel wordt de test herhaald. Zo kan het effect van het geneesmiddel op de longfunctie worden bepaald. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Breng uw verzekeringspapieren en uw aanvraagformulier mee.

Uitslag:
Dit onderzoek gebeurt op verzoek van uw huisarts. Het onderzoek wordt beoordeeld door een longarts of een kaderhuisarts astma/COPD. De beoordeling wordt aan uw huisarts gezonden. Deze zal de uitslag met u bespreken.