Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

REGENTESSE.nl

Via www.regentesse.nl (een website van Regentesse Apotheek B.V.) worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

-          duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
-          onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
-          eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
-          passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
-          uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-01-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken, mede afhankelijk van de dienst(en) die u gebruikt:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • zorgverlener met wie u een afspraak wilt maken;
 • aan te vragen medicatie bij een herhaalrecept;
 • afhaalcode (via sms of e-mail) voor medicatie bij gebruik van de 24-7 afhaalautomaat;
 • uw vraag/opmerking aan een zorgverlener (door u in te vullen, deze kan gezondheidsgegevens van u bevatten indien u deze invult);
 • IP adres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het maken van een afspraak met een zorgverlener;
 • het stellen van een vraag aan een zorgverlener;
 • het aanvragen en af kunnen halen van herhaalmedicatie;
 • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
 • het verzenden van afhaalcodes;
 • het opnemen van contact met u indien u daarom verzoekt.

Cookies
Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw computer. Dit bestand kan vervolgens door ons (en/of derden) worden uitgelezen, voor de hieronder beschreven doeleinden. 

Technisch noodzakelijke en functionele cookies

Technisch noodzakelijke cookies dienen ter ondersteuning van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Voorbeelden: een cookie dat de door u gekozen producten in de winkelmand onthoudt, wordt beschouwd als technisch noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor een cookie dat u tijdens een sessie ingelogd houdt.

Gebruik van cookies voor analyse en statistieken

Regentesse Apotheek maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van klik- en surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Bijvoorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd.
Wij plaatsen het Google Analytics-cookie alleen met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, door het cookie te verwijderen via de instellingen van uw browser. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk.
Google is gevestigd in de Verenigde Staten, en is Privacy Shield-gecertificeerd. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

lees hier verder over onze cookieverklaring

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten.
Wanneer u een product bestelt in onze webshop, geven wij de gegevens door aan de gebruikte bezorgdienst en betaaldienstverlener, en eventueel aan een externe leverancier van een product indien het product momenteel niet voorradig is.
Wanneer u een afspraak met een zorgverlener aanvraagt, of via ons contactformulier een vraag stelt aan een zorgverlener, geven wij uw gegevens door aan de betreffende zorgverlener.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijnen
Gegevens over (herhaal)recepten bewaren wij 15 jaar. De wettelijke bewaarplicht van uw medische gegevens, zoals informatie over een zorgvraag, ligt bij de betreffende zorgverlener.
Gegevens over bestellingen in onze webshop bewaren wij 7 jaar.
Wanneer u ons een vraag stelt via een contactformulier of e-mail bewaren wij uw gegevens 2 jaar.
Dit alles tenzij wij wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Hiertoe hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • geheimhoudingsplicht van medewerkers en ingeschakelde derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder. Dit geldt ook wanneer u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens, of uw gegevens op wilt vragen om deze over te dragen naar een andere organisatie. Een wijziging van uw NAW-gegevens of contactgegevens kunt u gemakkelijk zelf doorgeven via het volgende formulier: https://www.regentesse.nl/contact

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Regentesse Apotheek B.V.
Regentesselaan 105
2562 CR Den Haag
tel.: 070-3451665
fax: 070-4278525
e-mail: info@regentesse.nl