POH-GGZ

Kies één van onze POH-GGZ:

Als bewoner van het Regentessekwartier, Valkenboskwartier (REVA), Segbroek, Duinoord of het Zeeheldenkwartier kunt u voor een uitgebreid zorgaanbod terecht bij het Regentesse Gezondheidsplein. Hier vindt u onder andere twee huisartsenpraktijken.

Patiënten van huisartspraktijk Emma kunnen voor psychische hulp en advies terecht bij psycholoog Jolanda Noort.

Patiënten van Huisartsenpraktijk Keijzer kunnen voor psychische hulp en advies terecht bij de psycholoog verbonden aan de praktijk.

Voor de behandeling van psychische klachten is meestal 1 tot 5 sessies voldoende. Indien nodig kunnen de psychologen u doorverwijzen naar een andere behandelaar of instelling. Aan de begeleiding door de psychologen zijn geen kosten verbonden. Psychische begeleiding valt onder de huisartsenzorg.