Psychologen Den Haag

Claudia Koster

In Huisartsenpraktijk Keijzer verleent Psycholoog Claudia Koster kortdurende en klachtgerichte behandeling aan patiënten met psychische problemen.

Problemen waarvoor u bij haar terecht kunt zijn o.a.: milde stemmings- en angstklachten, overspannenheid/burn-out, rouw, levensfase problematiek.

Tijdens het intakegesprek wordt er besproken welke klachten/problemen u heeft, hoe deze zijn ontstaan en waardoor ze mogelijk in stand gehouden worden, om zo samen te komen tot een passend behandeldoel.

De huisarts kan u doorverwijzen voor een intake gesprek. De gesprekken worden door de zorgverzekering vergoed en gaan niet van u eigen risico af. Soms blijkt na een intake gesprek dat een andere vorm van behandeling passender is. Claudia zal dan in overleg met u kijken naar een verwijzing en deze in orde maken.

Claudia werkt op de donderdag en vrijdag.