Dossier & Privacy


Inrichting en Privacy

privacy aan de balie

Sinds januari 2015 is onze apotheek opnieuw ingericht. Daarbij hebben wij speciale aandacht gehad voor de verbetering van uw privacy aan de balie. Zo hebben wij behalve grote balieschotten ook muziek en andere geavanceerde elektronische systemen toegepast die uw privacy op slechts enkele meters drastisch verbeteren. Hierdoor is het voor anderen veel moeilijker geworden uw gesprek te horen.

Als u behoefte heeft aan een gesprek onder vier ogen in plaats van aan de balie, dan kan dat vanzelfsprekend in een van onze spreekkamers. Vraag hierom als u bij ons komt of maak van te voren een afspraak. Uiteraard kunnen wij u ook telefonisch van advies voorzien of kunt u contact met ons opnemen per e-mail of het conctactformulier op deze website.

Patiëntendossier en Privacy

Uw naam, adres, geboortedatum, polisnummer en uw farmaceutische gegevens
worden bij ons in uw dossier verplicht opgeslagen gedurende tenminste 15 jaar. Deze gegevens
worden beschermd door het beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens.
Vraag voor meer informatie hierover naar de folder “Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy” of kijk op www.apotheek.nl.

Behandelovereenkomst

Daarnaast  valt het contact tussen u en de apotheek onder de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit houdt bijvoorbeeld in dat u het recht op privacy heeft en wij de plicht hebben u zo goed mogelijk te informeren. Daar staat tegenover dat u de apotheker alle informatie moet geven die belangrijk kan zijn voor de behandeling met het geneesmiddel.
Wilt u meer weten welke rechten en plichten deze behandelovereenkomst met zich meebrengt, vraag dan naar de folder “Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw apotheker” of kijk op www.apotheek.nl

 

 

Klik op het icoontje als u met de apotheek wilt chatten. U wordt doorgestuurd naar de website van de apotheek. Rechtsonder treft u dan de chatknop.